Možnosti liečby cukrovky a prevencia pred jej vznikom

Pohybová aktivita a jej vplyv na liečbu a prevenciu cukrovky